OLUJA

* NARUČI KNJIGU

 

Posmatrao sam predjele kojima smo prolazili i pažnju mi je privukla nabujala planinska rječica što poskakuje u svome koritu. Kao da joj je korito, kojim vjekovima teče, postalo malo i skučeno, a želja da se što prije spusti u ravne i mirne predjele velika. Posmatrao sam rijeku i u njoj vidio mladog čovjeka što kreće sa izvorišta života u nepoznat i tuđ svijet.  

< nazad na knjige